Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich 1945/46-2015/16″

Janowice Wielkie, 18 czerwca 2016 19:24

Dnia 10 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00 w Gminnym Zespole Szkół  im. W. Rutkiewicz w Janowicach Wielkich rozpoczęły się uroczyste obchody z okazji siedemdziesięciolecia Szkoły Podstawowej w Gminie Janowice Wielkie. Na akademię przybyli liczni goście: byli uczniowie ( wśród nich przedstawiciele rocznika 1945/46 ), nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, władze i mieszkańcy gminy oraz dzieci i młodzież szkolna. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły, pan Mirosław Wiśniewski, który serdecznie powitał przybyłych gości i przedstawił rys historyczny szkoły od 1945 roku do współczesności.


Z uznaniem podkreślił dokonania swoich poprzedników - dyrektorów, którzy pracowali niejednokrotnie w trudnych warunkach. Przypomniał momenty przełomowe w dziejach szkoły, m.in. oddanie do użytku „Ludowca”, „Łącznika”, otwarcie gimnazjum, nadanie szkole imienia, otrzymanie sztandaru, utworzenie UKS-u „Sokoliki” oraz otwarcie pracowni przyrodniczej.  Kolejno głos zabrali: Wójt Gminy Janowice Wielkie, pan Kamil Kowalski, a także pan Romuald Łaski - w imieniu byłych pracowników szkoły.  Następnym punktem programu było przedstawienie w prezentacji multimedialnej byłych kierowników i  dyrektorów oraz dawną i obecną kadrę nauczycielską. Według porządku uroczystości, po prezentacji rozpoczął się występ artystyczny uczniów szkoły, przygotowany pod kierunkiem pani wicedyrektor Marioli Smektały. Uczniowie  przedstawili sceny z życia szkoły, małe i wielkie dylematy uczniów, zabawne sytuacje, dialogi przeplatane piosenkami w wykonaniu chórku szkolnego. Na zakończenie programu artystycznego wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie zaśpiewali piosenkę z repertuaru Skaldów o wymownym tytule „Nie domykajmy drzwi”. Po  zamknięciu części oficjalnej obchodów wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy poświęconej istnieniu szkoły, gdzie zarejestrowano najważniejsze wydarzenia minionych 70 lat oraz wyeksponowano pamiątki: liczne unikatowe zdjęcia, świadectwa, medale, puchary, dokonania. Następnie przemieszczono się do kawiarenki na przygotowany poczęstunek, gdzie w miłej atmosferze można było porozmawiać i powspominać szkolne lata.

Warto wspomnieć, iż dnia 16 czerwca 2016 r. nastąpiło uroczyste spotkanie pierwszych uczniów z roczników 1945/46, 1946/47 i 1947/48 z obecnymi uczniami klas I-III szkoły podstawowej. Podczas spotkania starsze pokolenie podzieliło się swoimi wspomnieniami. Dzięki międzypokoleniowej integracji najmłodsi dowiedzieli się  jak wyglądały realia szkolne kilkadziesiąt lat temu, w jakie zabawy bawiły się ich babcie  oraz dziadkowie, jakie lektury czytali, gdzie jeździli na wycieczki. Przedstawiciele gazetki szkolnej „Gimnews” przeprowadzili wywiad z gośćmi, którymi byli: pani Henryka Golob(obecnie Siepiela), pani Bronisława Świergała (obecnie Kruze), pani Ryszarda Krygier (obecnie Benroth), pan Ryszard Czapliński oraz pan Karol Skibiński. 

Dawni uczniowie przekazali do zbiorów swoje zdjęcia  z lat szkolnych, zwiedzili wystawę i wpisali się do księgi pamiątkowej. Na zakończenie spotkania absolwenci zostali uhonorowani kwiatami. Wszyscy uczniowie Gminnego Zespołu Szkół im. W. Rutkiewicz w Janowicach Wielkich wraz z nauczycielami w kolejnych dniach zwiedzali wystawę, aby szczegółowo zapoznać się z historią szkoły.

Władze Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację obchodów 70-lecia szkoły podstawowej.