Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych – szkolenie i warsztaty″

Janowice Wielkie, 9 listopada 2016 12:42

W dniach 15-16 listopada br.Towarzystwo Amicus zaprasza organizacje pozarządowe do Wrocławia na bezpłatne szkolenie związane z funduszami europejskimi.
15 listopada 2016 (10.00-16.30) szkolenie pt. „Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych”, odbędzie się we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej sala 510.
16 listopada 2016 (9.00 -16.00) odbędą się warsztaty tematyczne w zakresie:

  •  Wsparcia dla grup defaworyzowanych (gr. I)
  •  Tworzenia projektów partnerskich (gr. I)

 

Warsztaty odbywają się równolegle, więc jedna osoba może wziąć udział w jednym warsztacie.
Warsztaty odbędą się przy ulicy Walońskiej 3-5 budynek UMWD sala 122 (w przypadku zmiany miejsca szkolenia osoby zarejestrowane zostaną o tym poinformowane).
Podczas szkolenia 15 listopada omówimy programy operacyjne pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, przekażemy informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013, a także przedstawimy przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departamentu EFS oraz Punktów Informacyjnych FE przekażą najbardziej aktualne informacje nt. planowanych konkursów.
Warsztaty to spotkanie w mniejszej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie.
Aby się zapisać na szkolenie należy się zarejestrować na platformie projektu www.ckngo.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, które odbędą się po zakończonym szkoleniu, lub w umówionym terminie!
Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy/doradcy, mający doświadczenie m.in. jako trenerzy Regionalnych Ośrodków EFS w latach 2009-2014.
Wydarzenia te to pierwsze z cyklu ogólnopolskich działań edukacyjnych na temat możliwości aplikowania o fundusze europejskie przez organizacje pozarządowe w perspektywie 2014-2020,
w ramach projektu "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" który jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przyznanych w wyniku konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.