Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″"Moja Strefa Wpływu"- projekt kierowany do młodych mieszkańców Dolnego Śląska″

Janowice Wielkie, 22 marca 2017 10:34

„Moja Stefa Wpływu”, to projekt unijny organizowany dla młodych mieszkańców Dolnego Śląska, w tym dla osób niepełnosprawnych.  Stwarza on olbrzymie możliwości na zdobycie nowych kwalifikacji, umiejętności zawodowych oraz doświadczenia zawodowego podczas stażu.


 

Wymagania, jakie muszą spełnić Kandydaci do udziału w projekcie są następujące:
• wiek 18-24 (w momencie przystępowania do projektu),
• osoby niepracujące (zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy),
• osoby nieuczące się w trybie stacjonarnym (absolwenci szkół, studenci zaoczni, uczniowie szkół dla dorosłych lub szkół Policealnych) – bez aktualnego statusu studenta/ucznia dziennego.

Uczestnicząc w naszym projekcie można skorzystać z następujących form wsparcia:
• zaprojektowanie ścieżki kariery wraz z doradcą zawodowym i psychologiem,
• odbycie bezpłatnych szkoleń i kursów (np. grafika komputerowa, kadry i płace, asystent ds. księgowości, pracownik biurowy z ECDL, E – Marketing),
• bezpłatny kurs języka angielskiego w komfortowej 6-osobowej grupie,
• płatny 3 miesięczny staż zawodowy (wynagrodzenie ok. 1000 zł netto miesięcznie),
• spotkania z pośrednikiem pracy - pomoc w znalezieniu stałej pracy.