Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Zaproszenie na spotkanie″

Jeżów Sudecki, 11 maja 2017 10:34

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi zaprasza: Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje wspierające ekonomię społeczną, z powiatu jeleniogórskiego - więcej