Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Dotacje na założenie firmy, czyli projekt "Przedsiębiorcze kobiety 2.0"″

Janowice Wielkie, 5 grudnia 2017 06:20

Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt."Przedsiębiorcze kobiety 2.0". Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiebiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


W ramach projektu uczestniczkom oferuje się:

  • bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy w wysokości do 25 000,00 zł- bez poręczycieli;
  • wsparcie pomostowe doradcze i finansowe w wysokości do 1850,00 zł przez 12 m-cy prowadzenia formy;
  • bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalnosci gospodarczej.

Projekt kierowany jest do:

  • 60 kobiet powyżej 30 roku życia;
  • zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie Dolnego Śląska;
  • pozostających bez zatrudnienia.

Realizacja projektu prowadzona jest w okresie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.przedsiebiorczekobiety2.eu