Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Zadłużenie poszczególnych gmin powiatu jeleniogórskiego″

Mysłakowice, 22 grudnia 2017 10:22

Koniec roku to świetny okres do różnego rodzaju podsumowań. Ministerstwo Finansów opublikowało dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 r. Dane o zadłużeniu poszczególnych gmin zostały przygotowane na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego po 3 kwartale 2017 roku oraz na podstawie danych GUS o liczbie ludności na koniec roku 2016.

Gmina Mysłakowice znalazła się dopiero na 1789 miejscu z zadłużeniem w wysokości 4 448 098 złotych, a dług per capita wynosi tylko 432 złote.