Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy″

Mysłakowice, 5 marca 2018 07:22

Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, 58-533 Mysłakowice ul. Szkolna 5 w kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach” w terminie do dnia 14 marca 2018 r., do godz. 17.00.

więcej