Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Nabór wniosków o dofinansowanie ″

Jeżów Sudecki, 4 kwietnia 2018 12:10

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:
Nr ogłoszenia o naborze: 1/2018 - Zakładanie działalności gospodarczych.
Nr ogłoszenia o naborze: 2/2018 - Rewitalizacja lokalnych zasobów.
Nr ogłoszenia o naborze: 3/2018 - Wspieranie ochrony środowiska.

pobierz