Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mysłakowice″

Mysłakowice, 19 kwietnia 2018 05:35

18 kwietnia 2018 roku odbyła się Nadzwyczajna – Sesja Rady Gminy Mysłakowice, której głównym punktem było udzielanie pomocy finansowej Powiatowi Jeleniogórskiemu na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023’’- ulica Wojska Polskiego w Mysłakowicach oraz wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Mysłakowice na 2018 rok.

Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W sesji udział wzięli Komendant Miejski PSP w Jeleniej Górze bryg. Radosław Fijołek, Przedstawiciel Służby Operacyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Marek Gałan, Członek Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Jan Padewski oraz Zarządy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy otrzymała od Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotację na zakup samochodu pożarniczego średniego w kwocie 250 000 zł. Brakująca szacowana kwota do zakupu pojazdu wynosi 510 000 zł.
W celu zapewnienia możliwości realizacji zakupu wynikającego z otrzymanej przez jednostkę dotacji, Gmina Mysłakowice musi przekazać środki finansowe do jednostki w formie dotacji celowej zabezpieczającej wyżej wspomniany wkład. Planowany wkład uwzględnia środki finansowe planowane do przekazania dla Gminy Mysłakowice z WFOŚiGW – 80 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 80 000 zł.
Ochotnicy z Bukowca mają otrzymać łomnicki samochód Berliet Camiva.