Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Nowe zasady szacowania szkód łowieckich″

Mysłakowice, 13 kwietnia 2018 09:34

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie, która wprowadzała nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich, informujemy rolników, że wszystkie zgłoszenia szkód łowieckich z terenu gminy Mysłakowice od dnia 1 kwietnia 2018 r. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Mysłakowice. Obowiązuje tylko forma pisemna zgłoszenia, druki zgłoszenia można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta – parter pokój 1 lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.myslakowice.bip.net.pl w Zakładce Ochrona Środowiska – Rolnictwo i Łowiectwo – rok 2018.