Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Świadczenie „Dobry start”″

Janowice Wielkie, 20 czerwca 2018 12:24

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” weszły w życie przepisy dotyczące możliwości uzyskania świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku i wynosi 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – bez względu na dochód.
Świadczenie będzie przysługiwać na dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząc się kończy 20 r.ż.


 

 

Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczęszczające do przedszkola.

 

300


Wniosek można składać w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2018r. Od 1 lipca wnioski można złożyć tylko w wersji elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

 

Od 1 sierpnia wnioski przyjmowane będą w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o ww. świadczenie.


W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Załączniki:
Wzór wniosku:
Więcej informacji na stronie: www

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 /-/ Małgorzata Gajewicz