Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO″

Jeżów Sudecki, 20 czerwca 2018 12:10

W sprawie zmiany decyzji Wojewody  Dolnośląskiego Nr 25/14 z dnia 29 grudnia 2014r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 365, nazwanego przez Inwestora: „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki ( odcinek od km ok. 2+415 do km ok. 5+000). - Obwieszczenie