Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania ″

Mysłakowice, 1 października 2018 03:44

Informujemy, że od 1 października do 28 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mysłakowice w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały nr XLIX/317/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mysłakowice w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej na obszarze województwa dolnośląskiego”
Uchwała oraz wniosek o udzielnie dotacji dostępne są:
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1,
• na stronie internetowej www.myslakowice.pl


Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1. w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj.:

  • poniedziałek – 7.00 – 15.00
  • wtorek – 7.00 – 16.00
  • środa – 9.00 – 17.00 
  • czwartek – 7.00 – 15.00
  • piątek – 7.00 – 14.00.

Osoba do kontaktu: Karolina Marczewska St. ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych tel. 75 64 39 986.

Uchwała

Ogłoszenie 

Wniosek