Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Konsultacje społeczne: zmiana statutu sołectwa Janowice Wielkie″

Janowice Wielkie, 23 listopada 2018 10:10

Wójt zaprasza mieszkańców do wypowiedzenia się w sprawie zmiany statutu sołectwa Janowice Wielkie. Aktualnie wymaga się, aby wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywał się w obecności co najmniej 3 % uprawnionych do głosowania tj. aktualnie 55 osób.


Proponuje się obniżenie progu frekwencyjnego, gdyż jak wynika z doświadczeń, na zebraniu wiejskim dotyczącym wyborów pojawiła się już dwukrotnie mniejsza liczba mieszkańców, przy czym 22 listopada nie można było uzupełnić obecności mimo dodatkowego oczekiwania. W obecnej sytuacji, po rezygnacji z pełnienia funkcji przez obecnego Sołtysa wybór nowego Sołtysa wydaje się bardzo trudny wedle dotychczasowych warunków. Proponuje się obniżenie progu do 20 osób, gdyż ideą przepisu jest to, aby tak ważna sprawa jak wybór władz odbywała się w możliwie licznej obecności mieszkańców. Mieszkańcy, którzy chcieliby się ustosunkować do propozycji Wójta proszeni są o przesłanie e-maila o tytule KONSULTACJE-SOŁECTWO w terminie do 14 grudnia 2018 r. na adres: konsultacje@janowicewielkie.eu

PROJEKT UCHWAŁY