Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Likwidacja Stowarzyszenia Nasze Mysłakowice ″

Mysłakowice, 26 listopada 2018 10:56

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 28 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Nasze Mysłakowice w sprawie postawienia go w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 marca 2018 r., sygnatura sprawy WR.IX NS-REJ-KRS/003134/18/906 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Nasze Mysłakowice z siedzibą w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 29.

Likwidatorem stowarzyszenia została Elżbieta Krzeczowska.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 10 grudnia 2018 r. na powyżej podany adres Stowarzyszenia.