Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Inauguracyjna sesja Rady Gminy″

Mysłakowice, 22 listopada 2018 06:01

21 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Mysłakowice, podczas której zaprzysiężona nową Radę oraz Wójta Gminy, wybranych w wyborach samorządowych 21 października.

Sesję poprowadziła pani Janina Radomska będąca seniorem rady. Po uchwaleniu porządku obrad, przystąpiono do najważniejszego punku sesji, jakim była ceremonia ślubowania przez nowo wybranych radnych oraz zaprzysiężenie Wójta Gminy Mysłakowice. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej w Mysłakowicach Zastępca Przewodniczącej pani Marzena Łachecińska odczytała zaświadczenie o wyborze Wójta i Radnych Gminny, a następnie wręczyła je, składając tym samym każdemu gratulacje.

”Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg"- tymi słowami w obecności Rady Gminy, sołtysów oraz mieszkańców pan Michał Orman złożył ślubowanie obejmując urząd wójta na drugą kadencję.

Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Grzegorz Kuczaj, a Zastępcą Przewodniczącego Pan Augustyn Wilczyński. Nowo wybrany Przewodniczący złożył podziękowanie pozostałym Radnym za zaufanie i oddane na niego głosy oraz złożył zobowiązanie jak najlepszej i zgodnej pracy dla mieszkańców naszej gminy.

Sesja zakończyła się życzeniami i gratulacjami dla nowo wybranego mysłakowickiego samorządu.

Dziękujemy Mieszkańcom za udział i za wsparcie tej ważnej i podniosłej chwili. Przypominamy, że ta kadencja trwa 5 lat zarówno dla Wójta Gminy jak i dla Rady Gminy.

 

fot. Grzegorz Truchanowicz​