Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Rajd na Raty 2019 - rozpoczęcie sezonu″

k.tecza, 1 marca 2019 08:12

W niedzielę 24 lutego 2019 roku rozpoczęto nowy sezon turystyczny. Turyści zostali zaproszeni na pierwszą w tym roku wycieczkę 49. edycji Rajdu na Raty organizowanego przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
Rajd na Raty wymyślono prawie pół wieku temu jako konkurencję dla wycieczek typowo górskich. Z założenia miała to być impreza propagująca krótkie kilkunastokilometrowe wycieczki po terenach przede wszystkim Kotliny Jeleniogórskiej i otaczających ją pasm górskich. Nie zakładano wtedy możliwości wyruszania w górne partie Karkonoszy. Pomysłodawcą Rajdu był nieżyjący już Teofil Ligenza vel Ozimek. Impreza ta, mimo początkowego słabego zainteresowania, wrosła niejako w krajobraz i dzisiaj często ilość biorących w poszczególnych wycieczkach uczestników sprawia wiele trudności prowadzącym. Chodzi tutaj oczywiście o możliwości komunikacyjne. Nie zawsze bowiem wszyscy mogą zmieścić się do autobusu.
Dzisiaj formuła Rajdu nieco odbiega od pierwotnej. Czasami organizowane są wycieczki powyżej dwudziestu kilometrów a i zdarza się, że ich trasa przebiega górnymi partiami Karkonoszy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że dzisiejsi turyści są bardziej wyedukowani jeśli chodzi o zasady poruszania się po górach. Są także lepiej wyposażeni, a i ich kondycja jest coraz lepsza. Świadczy o tym chociażby fakt, że uczestnicy wycieczek często są osobami bardzo dojrzałymi.
Zasady uczestniczenia w wycieczkach Rajdu na Raty są bardzo proste. Wystarczy tylko przeczytać komunikat zamieszczany na stronie internetowej PTTK i przybyć na wyznaczone miejsce spotkania. Wycieczki są bezpłatne, tzn. nikt nie pobiera żadnych opłat za uczestnictwo w nich ani za przewodnika, który je prowadzi. Osoby prowadzące wycieczki to z reguły doświadczeni przewodnicy sudeccy lub przodownicy GOT, którzy zarówno znają teren jak i zasady poruszania się w nim. Przewodnicy za swoją pracę otrzymują tylko zwrot kosztów i nic ponadto. Ponieważ w sezonie organizowane jest ponad czterdzieści wycieczek pieszych ważnym jest pozyskać sponsorów mogących zapewnić ich ciągłość. Nasz Oddział ma takich strategicznych partnerów pomagających od lat organizować wycieczki przeznaczone w końcu dla mieszkańców regionu, jak i przyjezdnych. Takimi sponsorami, jeśli chodzi o Rajd na Raty, są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze oraz Miasto Jelenia Góra. Przekazywane przez nich pieniądze zabezpieczają także symboliczne nagrody przyznawane na zakończenie sezonu zarówno turystom najczęściej biorącym udział w wycieczkach jak i prowadzącym. Są to jednak upominki bardzo symboliczne. Większość środków przeznaczane jest na to by mogła odbyć się kolejna wycieczka.
W ramach Rajdu na Raty organizowane są także wycieczki autokarowe po Dolnym Śląsku jak i w inne regiony kraju czy za granicę. Są to wycieczki jedno lub wielodniowe. Te jednak są organizowane na innych zasadach i tutaj uczestnicy płacą za siebie, z tym że są one organizowane po kosztach. Warto zatem uczestniczyć w proponowanych przez Oddział PTTK wycieczkach. Zarówno dla ruchu na świeżym powietrzu jak i dla spotkań z innymi pasjonatami. Jest to świetna forma spędzania wolnego czasu.
Pierwsza tegoroczna wycieczka powiodła turystów z Wojanowa, gdzie obejrzeli przepiękny acz zniszczony pałac, do Karpnik. Tam mogli zobaczyć obiekt zupełnie inny. Przede wszystkim jednak pięknie odremontowany pełniący obecnie funkcję hotelarską.
Punktem docelowym trasy była miejscowość Bukowiec, w której to znajduje się rozległe założenie romantyczne z elementami małej architektury, jak i pałac właścicieli miejscowości Fryderyki i Fryderyka von Reden. Po nacieszeniu się widokami z kamiennej wieży i krótkim odpoczynku w Herbaciarni uczestnicy wycieczki mieli możliwość obejrzenia odbudowanego Domu Rybaka. Jest to obiekt, który spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach. Teraz nowy budynek będzie wykorzystywany przez właściciela terenu Fundację Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jako miejsce przeznaczone zarówno do celów wystawienniczych jak i wypoczynkowych. Tuż obok na cypelku wchodzącym w największy staw znajduje się przygotowane bezpieczne miejsce na rozpalenie ogniska. Tam też, nad Kąpielnikiem, upieczono przyniesione kiełbaski, i tam oficjalnie otwarto nowy sezon turystyczny. Następnie turyści przeszli wzdłuż potoku Jedlica do Mysłakowic gdzie zakończono pierwszą wycieczkę.
Dodam, że wycieczkę poprowadził Wiktor Gumprecht, komandor Rajdu.