Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″XXVI finał konkursów ekologicznych w Bukowcu″

k.tecza, 13 czerwca 2019 08:22

W środę 5 czerwca 2019 roku w Bukowcu miał miejsce XXVI finał konkursów ekologicznych realizowanych w ramach programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze”. Ze względu na ważność projektu jest on dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Powiatu Jeleniogórskiego.
Oczywiście nie można zapominać o tych, którzy w przygotowanie zakończenia na przypałacowej łące włożyli najwięcej wysiłku. Są to pracownicy Związku Gmin Karkonoskich. Swoje stoiska edukacyjne wystawili m.in.: Karkonoski Park Narodowy, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Jeleniej Górze, Leśny Bank Genów w Kostrzycy, Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach, EDUZA, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bieg Piastów. Były także rozmaite atrakcje skierowane do dzieci. Mogły one odbyć przejażdżkę na koniku czy poszaleć na zjeżdżalni. Chociaż to ostatnie w taki upał spowodowało, że dyżurująca pani pielęgniarka co chwilę musiała opatrywać drobne otarcia skóry jakim ulegały bawiące się dzieci. Największym jednak powodzeniem, jak co roku, cieszyło się stoisko, na którym można było otrzymać darmową watę cukrową. Tutaj kolejka chętnych praktycznie nie zmniejszała się przez cały dzień. Dodam tylko, że wata była robiona na cukrze robionym z polskich buraków.
Podziękowania należą się także pracownikom Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz przybyłym dyrektorom, nauczycielom i opiekunom, którzy mieli baczenie na poszczególne grupy dzieci. Całość imprezy poprowadzili Grzegorz Truchanowicz i Arkadiusz Lipin. Im też przypadł w udziale zaszczyt ogłoszenia wyników poszczególnych konkursów.
Jeśli chodzi o XXVI edycję konkursu plastycznego „Chrońmy środowisko naturalne” to wpłynęło nań 331 prac z 20 placówek oświatowych z terenu 9 gmin Powiatu Jeleniogórskiego. Jury w składzie: Izabela Uroda (przewodnicząca), Ewa Borowiec i Anna Wójcik do dalszej klasyfikacji wybrało 250 prac. Ostatecznie w kategorii przedszkolaków I miejsce przyznano Antoniemu Cydzikowi z Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy. II miejsce zdobyła Weronika Szewczyk z Przedszkola w Karpaczu a III Dorota Juralewicz z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie. W kategorii szkół podstawowych klasy I-III, I miejsce przyznano Mai Stępień ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach, II miejsce zdobyła Anna Górnicka ze SP w Janowicach Wielkich a III Oliwia Makowska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 707 w Karpaczu. W obu kategoriach przyznano po 7 wyróżnień.
XII edycja konkursu fotograficznego „Przyroda Karkonoszy – Wody” miała na celu uchwycenie na fotografii „wodę” w szeroko rozumianym znaczeniu. Oczywiście chodziło o prace wykonane w naszym regionie. Tutaj jury w składzie: Krzysztof Sawicki (przewodniczący), Izabela Uroda i Filip Gmyrek z pośród 150 fotografii jakie wpłynęły z 15 placówek wybrało 100 prac.
W ostatecznym rezultacie w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI nagrody otrzymali: I miejsce Zuzanna Kulik ze SP w Karpaczu za pracę „Karkonosze w wodzie”, drugie I miejsce Zuzanna Russek ze SP w Sosnówce za pracę „Woda Mniszków”, II miejsce Kacper Kina ze SP w Janowicach Wielkich za pracę „Siła nieujarzmionej wody”, III miejsce Martyna Łukomska ze SP w Mysłakowicach za pracę „Magiczny strumień”, drugie III miejsce Julia Olba z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim za pracę „Przyroda Karkonoszy – Leniwe wody”. Przyznano także trzy wyróżnienia dla: Nikoli Morawskiej z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 707 w Karpaczu), Bartka Dojsa (ze SP w Podgórzynie i Szymona Nykiela ze SP w Sosnówce.
W kategorii szkół podstawowych klasy VII-VIII i gimnazjów I miejsce przyznano Marcie Korzeniowskiej ze SP w Karpaczu za pracę „Dziki wodospad”, II miejsce otrzymała Natalia Wódkiewicz ze SP w Mysłakowicach za pracę „Wiosenny pejzaż”, drugie II miejsce przyznano Wiktorii Kreczyk ze SP w Janowicach Wielkich za pracę „Gdzie strumyk płynie wolno … jest cicho i spokojnie”, III miejsce zdobył Paweł Mazurkiewicz ze SP w Czernicy za pracę „Wodospad na Lipce”. Wyróżnienia przyznano dla: Martyny Szwinty ze SP nr 1 w Piechowicach i Jagody Abucewicz ze SP nr 1 w Kowarach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano tylko jedno wyróżnienie, które otrzymała Magdalena Wilk z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach za pracę „Źródło”.
W XV edycji konkursu „Zbieramy zużyte baterie” udział wzięło 10 placówek oświatowych z terenu gmin Powiatu Jeleniogórskiego. W trakcie roku szkolnego 2018/2019 zebrano ogółem ponad 3 tysiące kilogramów zużytych baterii. Jest to bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o klasyfikację to zgodnie z regulaminem tego konkursu sprawa przedstawia się nieco inaczej niż wynika to z ilości zebranych odpadów przez poszczególne jednostki. Według regulaminu pod uwagę bierzemy nie ogólną ilość zebranych zużytych baterii przez daną jednostkę a ilość kilogramów przypadających na jednego ucznia.
Dlatego też I miejsce przyznano dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach, mimo iż jego uczestnicy zebrali „tylko” 315 kg zużytych baterii. Jednak w przeliczeniu na jednego ucznia wychodzi to 10, 5 kg. II miejsce przyznano Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach, w której przelicznik na jednego ucznia wyniósł 5,24 kg (ogólnie zebrano aż 1256 kg zużytych baterii). III miejsce zdobyło Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach z wynikiem 3,85 kg na ucznia przy 615 kg ogólnie.
Za I miejsce w konkursie przyznano nagrodę rzeczową w postaci talonu o wartości 3 tysięcy zł do zrealizowania w hurtowni papierniczej, za II miejsce talon miał wartość 2 tysiące zł, za III 1500 zł. Przyznano także wyróżnienia w postaci talonów o wartości 500 zł każdy. Otrzymały je: SP w Ścięgnach, Przedszkole Publiczne w Łomnicy, Niepubliczna SP 707 w Karpaczu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach, Przedszkole w Karpaczu i SP w Kostrzycy.
W trakcie imprezy rozegrano kilka dodatkowych konkursów. Jeśli chodzi o konkurs „Najbardziej pomysłowe przebranie o charakterze ekologicznym” to jury w składzie: Jadwiga Chałupka, Maja Marcinkowska i Mirosław Graf przyznało następujące wyróżnienia. W kategorii przedszkolaki I miejsce otrzymała Zuzanna Boewerdt z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie, II miejsce Alicja Jarosławska, również z Przedszkola samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie, III miejsce Maria Rafa ze SP nr 1 w Szklarskiej Porębie. Przyznano także sześć wyróżnień.
W kategorii szkół podstawowych klasy IV-VII i starsi I miejsce otrzymała Magdalena Ignaciuk ze SP w Janowicach Wielkich, II miejsce Amelia Panek ze SP w Mysłakowicach, III miejsce Lena Szoliba ze SP w Podgórzynie.
W konkursie „Malowanie na szkle” jury w składzie: Anna Wójcik, Celina Reich i Anna Dobrowolska-Gaczyńska w kategorii przedszkolaków oraz szkół podstawowych klasy I-III oprócz wyróżnienia dla Oli Węglewskiej ze SP w Karpaczu przyznało: I miejsce dla Julii Sidorowskiej ze SP w Sosnówce, II miejsce dla Leny Lesiuk z Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu, III miejsce dla Julii Szporko ze SP w Karpaczu.
W kategorii szkół podstawowych klasy IV-VII i starsi I miejsce otrzymał Jakub Szymczak ze SP w Karpaczu, II miejsce Basia Kasprzak ze SP w Karpaczu, III miejsce Basia Śliwińska ze SP nr 1 w Kowarach. Przyznano także pięć wyróżnień.
Dodatkowo ogłoszono wyniki wojewódzkiego konkursu fotograficznego DZPK „Mój ulubiony park przypałacowy wiosną”. Celem tego konkursu było propagowanie wśród młodzieży wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych parków krajobrazowych Dolnego Śląska.
Tutaj prace były rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych. Jeśli chodzi o uczniów szkół podstawowych to I miejsce otrzymała Martyna Papież ze SP nr 2 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Miliczu, II miejsce otrzymał Antoni Czabaj ze SP „Tęcza” w Zgorzelcu, III miejsce Klara Janeczek ze SP nr 5 w Bolesławcu. Do tego doszły wyróżnienia dla: Laury Besz z Niepublicznej SP Sióstr Salezjanek we Wrocławiu, Szymona Musielaka ze SP nr 2 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Miliczu, Olgierda Hodela ze SP w Mokrzeszowie.
Jeśli chodzi o gimnazja i szkoły średnie to I miejsce otrzymała Magdalena Fruba z III Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Jeleniej Górze, II miejsce przypadło Paulinie Winiarskiej z Oddziału Gimnazjalnego w SP nr 37 we Wrocławiu a III miejsce Zofii Kurek z Gimnazjum w Zespole Szkół EKOLA we Wrocławiu.
W tej kategorii przyznano także jedno wyróżnienie dla Konrada Kustosza z Technikum Leśnego w Miliczu.
Na koniec zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy pn. „Mikrofon dla wszystkich – czyli śpiewać każdy może”. Faktycznie śpiewać każdy może…