Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Walny Zjazd Towarzystwa Karkonoskiego 2019 w Bukowcu″

k.tecza, 28 czerwca 2019 11:05

W czwartek 27 czerwca 2019 roku w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu odbył się Walny Zjazd Towarzystwa Karkonoskiego. Od razu informuję, że dzisiejsze Towarzystwo Karkonoskie to stowarzyszenie mające ciągłość jako Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich oraz Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Zatem w roku obecnym przypada sześćdziesiąta rocznica powołania tego towarzystwa. Dlatego w czwartej dekadzie roku 2019 odbędzie się zebranie jubileuszowe podczas którego na budynku Jeleniogórskiego Centrum Kultury zostanie wmurowana stosowna tablica.
Dzisiejszy Zjazd miał na celu przyjęcie sprawozdania ustępującego zarządu oraz wybranie członków nowych władz. Na spotkanie przybyło 20 osób, jednak 14 osób nieobecnych przekazało swoje pełnomocnictwa i dlatego nie było problemu ze stwierdzeniem ważności spotkania.
W trakcje spotkania dotychczasowy prezes Towarzystwa Janusz Korzeń przedstawił sprawozdanie z działalności za okres mijającej kadencji. Przede wszystkim przybliżył działania za ostatni rok. Były to m. in.: aktualizacja założeń dla projektu uruchomienia na terenie Mysłakowic Międzynarodowego Instytutu Ekologii Stosowanej, ramowy program prac nad opracowaniem nowelizacji „Tez karkonoskich III-cich”, udział przedstawicieli TK w Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w Legnicy, udział przedstawicieli TK w „Debacie Europejskiej” zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we wrześniu w Bukowcu, udział przedstawicieli TK w zorganizowaniu VI Konferencji z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie”. Oczywiście omówiono także kondycję Towarzystwa i przedstawiono liczby związane z liczebnością Towarzystwa oraz jego finansami.
W rezultacie podczas głosowania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Omówiono także dostosowanie statutu Towarzystwa do wymogów obowiązującego prawa. Przyjęto też cele działań w najbliższych latach.
W rezultacie przeprowadzonych wyborów władze Towarzystwa Karkonoskiego na najbliższą kadencję wyglądają następująco:
Janusz Korzeń – prezes
Witold Szczudlowski – wiceprezes
Barbara Różycka-Jaskólska – sekretarz
Grażyna Graff – skarbnik
Mariusz Synówka – członek zarządu.
Jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną to jej przewodniczącą została Danuta Kołodziej, wiceprzewodniczącą Karolina Szmyd, a członkiem Janusz Lichocki.
Prezes Janusz Korzeń podziękował członkom zarządu TK poprzedniej kadencji za ich pracę i wręczył upominki książkowe przekazane przez Karkonoski Park Narodowy.