Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich″

Filip Gmyrek, 4 lutego 2020 00:04

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach ekologicznych w roku 2018

Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Szkoły Ponadgimnazjalne

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach ekologicznych w ramach programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w następujących konkursach:

    Konkurs plastyczny „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” – XXV edycja (konkurs skierowany do wszystkich placówek);
    Konkurs „Zbieramy zużyte baterie” – XIV edycja (konkurs skierowany do wszystkich placówek oświatowych);
    Konkurs fotograficzny „Przyroda Karkonoszy – Zjawiska” – XI edycja (konkurs skierowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i kl. II-III gimnazjów);
    Konkursu wideo pn. „Czyste powietrze w Karkonoszach” (skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych);

Finał konkursów zaplanowano na 6 czerwca br. (środa).

Poniżej regulaminy wszystkich konkursów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • Konkurs Fotograficzny - REGULAMIN XI edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda Karkonoszy – Zjawiska” - pobierz
 • Konkurs Plastyczny - REGULAMIN XXV edycji konkursu plastycznego pn. „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” - pobierz
 • Konkurs Zbieramy Zużyte Baterie Regulamin XIV edycji konkursu dla placówek oświatowych pn.: „ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE” - pobierz
 • Konkursu wideo - REGULAMIN konkursu wideo pn. „Czyste powietrze w Karkonoszach” - pobierz

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż trwa konkurs wideo pn. „Czyste powietrze w Karkonoszach” realizowany w ramach programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin konkursu został przesłany 23 marca 2018 r. Ponownie przesyłam zaktualizowany Regulamin konkursu, jednocześnie informując, iż dla większej wygody i popularności wideo-prac, zmieniliśmy zasady ich przekazywania nam do oceny.
Aby zgłosić nagranie wideo w konkursie wystarczy, że zalogujecie się Państwo na Facebooka (Fb.com) i wyszukacie stronę CZYSTE KARKONOSZE (facebook). Następnie prześlecie do strony (zamieścicie na niej) filmy Waszych uczniów, wraz z dokładną metryczką:
Imieniem i nazwiskiem autora, klasą, dokładną nazwą i adresem szkoły, tytułem filmu.
Przesłanie filmu jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację na FB-stronie CZYSTE KARKONOSZE.
Po publikacji filmu na stronie przez moderatora uczniowie, koleżanki i koledzy, rodzina etc. mogą oczywiście filmy komentować, oznaczać, udostępniać, aczkolwiek nie będzie to miało wpływu na ich ocenę przez jury konkursowe.
Na filmy czekamy do 20 maja 2018 roku.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach ekologicznych w roku 2017

Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Szkoły Ponadgimnazjalne

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach ekologicznych w ramach programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w następujących konkursach:

    Konkurs plastyczny „Coraz mniej śmieci – segregują dorośli i dzieci” – XXIV edycja (konkurs skierowany do wszystkich placówek);
    Konkurs „Zbieramy zużyte baterie” – XIII edycja (konkurs skierowany do wszystkich placówek oświatowych);
    Konkurs fotograficzny „Przyroda Karkonoszy – Czyste Karkonosze” – X edycja (konkurs skierowany do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych);
    Międzyszkolny konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej – XIV edycja – termin – 26 kwietnia 2017 r., miejsce – Kowary (konkurs skierowany do szkół podstawowych).

Finał konkursów zaplanowano na 6 czerwca br. (wtorek).

Poniżej regulaminy wszystkich konkursów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • Konkurs Fotograficzny - Regulamin konkursu fotograficznego „Przyroda Karkonoszy – Czyste Karkonosze” – X edycja - pobierz
 • Konkurs Plastyczny -  Regulamin konkursu plastycznego Czyste Karkonosze 2017 - pobierz
 • Konkurs Zbieramy Zużyte Baterie - Regulamin konkursu ZBIERAMY BATERIE XIII edycja 2017 - pobierz
 • Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej - Regulamin konkursu piosenki turystycznej i ekologicznej 2017 - pobierz
 • Regulaminy konkursów odbywających się podzczas trwania finału - Regulamin konkursu przebranie ekologiczne - pobierz
 • Regulaminy konkursów odbywających się podzczas trwania finału - Regulamin konkursu malowanie na szkle - pobierz

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach ekologicznych w roku 2016

Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Szkoły Ponadgimnazjalne

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy kolejną edycję programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w następujących konkursach:

    Konkurs plastyczny „Coraz mniej śmieci – segregują dorośli i dzieci” – XXIII edycja (Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);
    Konkurs fotograficzny „Przyroda Karkonoszy – cztery pory roku” – IX edycja (Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);
    Konkurs „Zbieramy zużyte baterie” – XII edycja (Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);
    Międzyszkolny konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej – XIII edycja – 12 maja 2016 r. – Kowary (Szkoły podstawowe).

Finał konkursów zaplanowano na 8 czerwca br. (środa).

Poniżej regulaminy wszystkich konkursów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • Konkurs Fotograficzny - REGULAMIN IX edycji konkursu fotograficznego pn. „PRZYRODA KARKONOSZY – CZTERY PORY ROKU” - pobierz
 • Konkurs Plastyczny - Regulamin konkursu plastycznego Czyste Karkonosze 2016 - pobierz
 • Konkurs Plastyczny - Protokół przekazania prac do konkursu plastycznego Czyste Karkonosze 2016 - pobierz
 • Konkurs Plastyczny - Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego Czyste Karkonosze 2016 - pobierz
 • Konkurs Zbieramy Zużyte - Baterie Regulamin konkursu ZBIERAMY BATERIE XII edycja 2016 - pobierz
 • Konkurs Zbieramy Zużyte - Karta zgłoszenia do konkursu ZBIERAMY BATERIE XII edycja 2016 - pobierz
 • Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej - Regulamin konkursu piosenki turystycznej i ekologicznej 2016 - pobierz
 • Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej - Karta zgłoszenia do konkursu piosenki turystycznej i ekologicznej 2016 - pobierz


Związek Gmin Karkonoskich realizuje w 2016 roku zadanie pn. „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Powiatu Jeleniogórskiego.

Wartość przedsięwzięcia: 116.977,36 zł, w tym:
Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 42.070,00 zł Nr umowy dotacji 107/D/EE/JG/2016
Dofinansowanie Powiatu Jeleniogórskiego: 19.876,40 zł.

Związek Gmin Karkonoskich realizuje w 2016 roku zadanie pn.: „Druk broszury edukacyjnej „Znaczenie rozwoju pszczelarstwa dla środowiska naturalnego
w Sudetach Zachodnich””, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Wartość przedsięwzięcia: 12.999,00 zł, w tym:
Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 11.699,00 zł Nr umowy dotacji 289/D/EE/JG/2016

635781728289900035.png
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl


    635781728271306279.png

Dofinansowano ze środków Powiatu Jeleniogórskiego


WYNIKI KONKURSÓW „EDUKACJA EKOLOGICZNA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH – Czyste Karkonosze 2015”

 • Wyniki konkursu zbieramy zużyte baterie - XI edycja 2015 - pobierz
 • Wyniki konkursu fotograficznego "Przyroda Karkonoszy" - VII edycja 2015 - pobierz
 • Wyniki konkursu plastycznego "Czyste Karkonosze" - XXII edycja 2015 - pobierz
 • Wyniki międzyszkolnego konk - pobierz

WYNIKI KONKURSÓW „EDUKACJA EKOLOGICZNA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH – Czyste Karkonosze 2014”

 • Wyniki konkursu zbieramy zużyte baterie - X edycja 2014 - pobierz
 • Wyniki konkursu fotograficznego "Przyroda Karkonoszy" - VI edycja 2014 - pobierz
 • Wyniki konkursu plastycznego "Czyste Karkonosze" - XXI edycja 2014 - pobierz

„EDUKACJA EKOLOGICZNA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH – Czyste Karkonosze” 2013

 •     Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży:
          Konkurs plastyczny „Czyste Karkonosze” – XX edycja
          Konkurs fotograficzny „Przyroda Karkonoszy” – VI edycja
          Konkurs „Zbieramy zużyte baterie” – IX edycja
          Międzyszkolny konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej – X edycja.
     
 • Finał konkursów i wystawa prac;
 • Wycieczki dla dzieci i młodzieży do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy;
 • Wydanie materiałów edukacyjnych i kampania informacyjna w mediach.
 • Karkonoskie Dni Recyklingu oraz udział Związku Gmin Karkonoskich w festynach i piknikach poprzez punkty informacyjne, Dni Otwarte w Karkonoskim Centrum
 • Gospodarki Odpadami;
 • Zakup 42 zestawów pojemników do segregacji opadów dla placówek oświatowych i urzędów gmin ZGK.

    Celem realizacji programu jest, m.in.:
    podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego,
    zapoznanie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów,
    zapoznanie mieszkańców gmin – członków Związku Gmin Karkonoskich z zasadami gospodarki odpadami w świetle znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach,
    pobudzenie mieszkańców gmin karkonoskich do działania na rzecz ochrony środowiska,
    poszerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych Regionu Karkonoskiego.

 KRÓTKIE PODSUMOWANIE 2013

    W roku 2013 konkursy ekologiczne plastyczny, fotograficzny i piosenki ekologicznej swoim zasięgiem objęły ponad 6.400 dzieci i młodzieży z 45 placówek oświatowych z terenu Powiatu Jeleniogórskiego:14 przedszkoli, 17 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 2 szkół ponadgimnazjalnych i 8 zespołów szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum, gimnazjum i liceum). W IX edycji konkursu „Zbieramy zużyte baterie” udział wzięło 36 placówek oświatowych z terenu całej Kotliny Jeleniogórskiej, tj. 7953 dzieci i uczniów.

 REGULAMINY I FORMULARZE NA ROK 2013

 • Regulamin konkursu "Zbieramy Baterie" - IX edycja 2013 - pobierz
 • Regulamin konkursu fotograficznego "Przyroda Karkonoszy" - VI edycja 2013 - pobierz
 • Regulamin konkursu piosenki turystycznej i ekologicznej 2013 - pobierz
 • Regulamin konkursu plastycznego "Czyste Karkonosze" 2013 - pobierz
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA - Czyste_Karkonosze 2013 - pobierz
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA - Zbieramy baterie 2013 - pobierz
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA - Konkurs Piosenki 2013 - pobierz
 • Zaproszenie dla placówek - pobierz
 • Protokół przekazania - Konkurs fotograficzny 2013 - pobierz
 • Protokół przekazania - konkurs Czyste Karkonosze 2013 - pobierz