Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Nabór do programu "Dolnośląskie Małe Granty"″

Janowice Wielkie, 6 lutego 2018 12:41

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Zaprosić mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarzadowych zaprasza do aplikowania w programie Dolnośląskie Małe Granty na inicjatywy społeczne realizowane na Dolnym Śląsku.


 Można skorzystać z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł !

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • inne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  DOLNOSLĄSKIE MAŁE GRANTY

Jednoczesnie Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, operator Dolnośląskich Małych Grantów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Punkt Doradczy w Wałbrzychu prowadzony przez Fundacja "Jagniątków" zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym.
Będą tam wyjaśniane wszelkie kwestie związane ze składaniem wniosków w II edycji projektu Dolnośląskie Małe Granty.
Spotkanie odbędzie się w 13 lutego br. o godz. 16:00 w sali szkoleniowej w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska (ul. Bankowa 27).