Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność″

Jeżów Sudecki, 6 kwietnia 2018 09:49

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:


eu9
 
    Nr ogłoszenia o naborze: 1/2018 - Zakładanie działalności gospodarczych
    Nr ogłoszenia o naborze: 2/2018 - Rewitalizacja lokalnych zasobów
    Nr ogłoszenia o naborze: 3/2018 - Wspieranie ochrony środowiska

Termin naboru wniosków: 7.05.2018-21.05.2018r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl


Link do ogłoszeń : www